Nasze wyniki

Ikona 1

Już od 15 lat Szlachetna Paczka co roku łączy ponad milion Polaków: darczyńców, wolontariuszy i potrzebujące rodziny.

Ikona 1

Paczka to coś więcej niż tylko rzeczy materialne. To znak, że potrzebujący nie są spychani na margines i mogą liczyć na bezinteresowną pomoc.

Ikona 1

Wartość pomocy materialnej w ubiegłym roku przekroczyła 53 mln zł. Nie sposób obliczyć wartości wspomnień i przeżyć, które towarzyszyły uczestnikom akcji.

Ikona 1

Już od 12 lat Akademia Przyszłości przeprowadza dzieci od porażek w szkole do sukcesów w życiu. W tym roku pomoc otrzyma 2200 dzieci.

Ikona 1

Dzięki indywidualnym spotkaniom z tutorem, dziecko rozwija swoje mocne strony, nabiera pewności siebie i poprawia oceny w szkole.

Ikona 1

Całoroczna praca dziecka z tutorem zwieńczona jest wspólnym świętowaniem osiągniętych sukcesów. To motywuje dziecko do dalszej pracy.