Nasze wyniki

Ikona 1

Już od 16 lat Szlachetna Paczka co roku łączy ponad milion Polaków: darczyńców, wolontariuszy i potrzebujące rodziny. W 2016 Paczka połączyła ponad 700 tysięcy Polaków- w kraju oraz za granicą.

Ikona 1

Paczka to coś więcej niż tylko rzeczy materialne. To znak, że potrzebujący nie są spychani na margines i mogą liczyć na bezinteresowną pomoc.

Ikona 1

Wartość pomocy materialnej w 2016 roku przekroczyła 47 mln zł. Nie sposób obliczyć wartości wspomnień i przeżyć, które towarzyszyły uczestnikom akcji.

Ikona 1

Już od 12 lat Akademia Przyszłości przeprowadza dzieci od porażek w szkole do sukcesów w życiu. W tym roku pomoc otrzyma 1890 dzieci. Wiele z nich czeka jeszcze na darczyńcę.

Ikona 1

Ufundowany indeks przez darczyńcę pozwoli na indywidualne spotkania z tutorem dzięki którym, dziecko rozwija swoje mocne strony, nabiera pewności siebie i poprawia oceny w szkole.

Ikona 1

Całoroczna praca dziecka z tutorem zwieńczona jest wspólnym świętowaniem osiągniętych sukcesów. To motywuje dziecko do dalszej pracy.