Komu pomagamy?

Staramy się docierać do biedy, która zrodziła się z kryzysu. Chciałbym, żeby Paczka była projektem „antykryzysowym”, żeby ratowała ludzi w tym najtrudniejszym dla nich momencie – mówi ks. Jacek WIOSNA Stryczek.


Odkryj kim są ci, którym pomagamy.


Rodziny włączane do SZLACHETNEJ PACZKI to rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy. Dla nas potrzebujący to bohaterowie, którzy nie poddają się, mimo przeciwności.

Zwracamy szczególną uwagę na:

– historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji,
– dochód przypadający na jednego członka rodziny,
– postawę – czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuacją.

Naszym celem jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę. Dlatego do Paczki trafiają te rodziny, dla których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie materialne będą impulsem do zmiany.

 

PACZKA 2016

Kategorie biedy w SZLACHETNEJ PACZCE

Napisz do nas

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o SZLACHETNEJ PACZCE w Chicago lub masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.